بایگانی‌های افتخارات پژوهشی - دبیرستان علامه حلی 6 «دوره اول»

سال تحصیلی 1402-1403

سال تحصیلی 1402-1403

برگزیده مسابقات پژوهشسراها

برگزیده مسابقات پژوهشسراها

تقدیر از فعالین باشگاه مهارت تابستان 1402

تقدیر از فعالین باشگاه مهارت تابستان 1402

سال تحصیلی 1401-1402

سال تحصیلی 1401-1402

سال تحصیلی 1400-1401

سال تحصیلی 1400-1401

سال تحصیلی 1400-1399

سال تحصیلی 1400-1399

سال تحصیلی 1398-1397

سال تحصیلی 1398-1397

کسب گواهینامه از سازمان همكاری بين‌المللی تحقيقات نجومی

کسب گواهینامه از سازمان همكاری بين‌المللی تحقيقات نجومی