سال تحصیلی 1398-1397

رتبه دوم ششمین دوره جشنواره ایده های برتر منطقه 2 سیروان امینی و محمد قوی پیشه

 

رتبه اول مسابقات سراسری سمپل اسفند 97

 

جشنواره نوجوان خوارزمی:

رتبه اول منطقه2 در محور پژوهش محمد قوی پیشه سیروان امینی

رتبه اول منطقه2 در محور زبان علیرضا شعبانی ماهان فروزنده‌دوست

رتبه برتر منطقه 2 محور پژوهش آران باباطاهری محمد امین شفیق

رتبه برتر منطقه 2 محور دست‌سازه علیرضا شعبانی اشکان میرزایی

 

 

دیدگاه‌ها ۰